Krátká historie Rieger-Kloss

 

 • 1844 - Franz Rieger koupil dům v Krnově a zřídil zde varhanářskou dílnu.
 • 1872 - Převedl prosperující firmu svým dvěma synům Otto Antonínu a Gustavovi
 • 1873 - Vznik dnešního závodu. Započalo číslování opusů a Opus 1 byl zaslán na Světovou výstavu do Vídně, kde vzbudil velkou pozornost.
 • 1878 - Světová výstava v Paříži přinesla kromě mezinárodního uznání i zahraniční objednávky a umožnila rozsáhlé budování podniku.
 • 1924 - Vlastníkem firmy se stal Ing.Josef Glatter-Götz, kterému se podařilo po 1. světové válce vrátit firmě její dřívější věhlas.
 • 1945 - Po válce fabrika přechází do státní správy
 • 1948 - Podnik byl znárodněn a spojen s další znárodněnou krnovskou varhanářskou firmou Kloss a obě firmy sloučeny pod název "Továrna na varhany Rieger-Kloss v Krnově"
 • 1958 - Úspěch na světové výstavě EXPO ´58 odstartoval v následujících letech dodávku 46 varhan do zemí bývalého Sovětského svazu
 • 1994 - Státní podnik Rieger-Kloss byl zprivatizován formou prodeje zaměstnancům.
 • 1997 - Ničivá povodeň na počátku července zastavila výrobu na čtyři týdny a způsobila značnou škodu na majetku firmy.
 • nyní - Společnost prosperuje a uspokojuje poptávku především na trzích v USA a v Asii.