První fáze rekonstrukce varhan na Ukrajině

Letos v září započne první fáze rekonstrukce varhan v ukrajinském Lvově . V této fázi dojde k výměně stávajících vzduchových měchů  které budou nahrazeny novými.